Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

D-mærket tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugerne og skaber et stærkere digitalt Danmark.

Society

Et stærkere digitalt Danmark

D-mærket gør digital tillid til et positivt konkurrenceparameter og en dansk styrkeposition.

Company

Skaber værdi for virksomheden

D-mærket er en enkel og tillidsfuld guide, der gør det nemt for virksomhederne at håndtere data sikkert og ansvarligt og derefter skilte med det.

Consumer

Skaber digital tillid hos forbrugeren

D-mærket giver forbrugeren tillid til deling og anvendelse af data og til at virksomheder med D-mærket behandler data sikkert og ansvarligt.


Et samlet Danmark står bag
D-mærket!

 

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk.

D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

 • “Vi forventer, at mærket vil gøre det lettere for virksomhederne – ikke mindst de små og mellemstore – at sikre høj it- og datasikkerhed og gøre det lettere at dokumentere det høje sikkerhedsniveau over for kunder og omverdenen”

  Jakob Brandt

  chef for Industriens Fonds cyberprogram

 • “Det er mit håb, at det nye mærke bliver for de digitale virksomheder, hvad økomærket er for fødevarebranchen: en blåstempling som virksomhederne markedsfører sig på og som forbrugerne navigerer efter”

  Simon Kollerup

  erhvervsminister

 • “Vores mål med mærket er at få forbedret sikkerheden, skabe gennemsigtighed og øge trygheden for den enkelte”

  Mette Raun Fjordside

  vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk

 • “Borgerne efterspørger og har krav på at virksomhederne behandler deres data ansvarligt og sikkert. Mærkningsordningen vil hjælpe virksomhederne og samtidig skabe større efterspørgsel efter digital ansvarlighed”

  Lars Sandahl Sørensen

  administrerende direktør i Dansk Industri

 • “Mærket skal være med til at gøre it-sikkerhed til noget, man arbejder praktisk og helt konkret med, uanset udgangspunkt og forudsætninger – også i de helt små virksomheder”

  Brian Mikkelsen

  administrerende direktør i Dansk Erhverv

 • “Denne mærkningsordning vil ikke kun give bedre indsigt i, hvem der arbejder seriøst og målrettet med it-sikkerhed og datahåndtering. Den vil også være en løftestang til de mange virksomheder, der gerne vil øge deres cybersikkerhed men har brug for retningslinjer og hjælp til at komme i gang og i mål”

  Tim Sloth Jørgensen

  chef for Industriens Fonds cyberprogram


Hvad og hvordan

Befolkningen skal have tillid til anvendelsen af data – også i fremtiden

Det er afgørende, at borgere og forbrugere har tillid til de digitale tjenester, vi bruger hver dag. I dag kan det være ret vanskeligt at vide, om en virksomhed har god it-sikkerhed og håndterer vores data på en ansvarlig og etisk måde eller ej. Det er det, som D-mærket vil ændre på.

D-mærket ledes af Mikael Jensen og hans team af dedikerede medarbejdere, der arbejder for at fremme it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i virksomhederne og skabe digital tillid i befolkningen. Digital tillid er en drivkraft for innovation, kontinuerlig vækst og konkurrencemæssige fordele for virksomheder i Danmark og Europa.


D-mærket bygger på anerkendte rammeværker

D-mærkets krav bygger på en lang række anerkendte rammeværker fra europæiske og nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.


D-mærket anbefales af førende eksperter indenfor it-sikkerhed samt data- og privatlivsbeskyttelse

For at sikre, at D-mærket bygger på ”best practice” i virksomhederne, og den nyeste forskning og ekspertviden, er der nedsat et advisory board på over 20 medlemmer. Advisory boardets medlemmer har kompetencer indenfor it-sikkerhed, jura, privatlivsbeskyttelse, virksomhedshensyn, forretningsmodeller og overvågningskapitalisme, gennemsigtighed og kunstig intelligens. Se hvem der er med i D-mærkets advisory board.


D-mærket er for alle

 

D-mærkets kriterier er testet af virksomheder på tværs af brancher og typer – virksomheder som har haft ressourcerne, kompetencerne og villigheden til at påtage sig opgaven at implementere kriterierne. Disse test er blevet udført for at sikre, at kriterierne er realistiske for alle typer af virksomheder.

 • “Jeg synes det giver rigtig god mening det her mærke. Jeg har ikke andre steder set en ordning med kriterier, der så systematisk og velbeskrevet har beskæftiget sig med det dataetiske og it-sikkerhedsmæssige. Det er virkelig godt. Jeg håber virkelig det bliver en succes, for hvis folk begynder at kigge på det her mærke, så får vi en væsentlig bedre verden. Jeg glæder mig til at vi selv skal i gang med det.”

  Benny Nybroe

  vandværkschef, Greve Vandværk A.m.b.a.


Processen

1

Anmodning

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Ansøgning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Skip to content