Tilbage til oversigt
Case

D-mærket skaber tillid mellem LifeGuard og deres kunder

LifeGuard visualisering på computer og telefon med uddrag af forskellige dataopslag

Tuesday d. 02. may. 2023

Det var ikke nogen svær beslutning for LifeGuard at søge om at blive D-mærket igen. Mærkningen var nemlig helt afgørende for at indgå aftale med en af virksomhedens vigtigste kunder.

”Vi var i gang med at lave en databehandleraftale med en stor kunde med flere tusinde medarbejdere. Det var helt afgørende for dem, at vi havde D-mærket.”

Sådan lyder det fra Paul Nybo Andersen, CTO og partner i LifeGuard, der i 2022 var en af de første virksomheder, der blev D-mærket. Og det er de netop blevet igen. LifeGuard tilbyder en 360-graders sundhedsløsning til at forudse og forebygge mistrivsel blandt medarbejdere. Det forudsætter optimal dataindsamling og sætter derfor høje krav til databehandling og -sikkerhed.

Da det blev tid til, at LifeGuard skulle have D-mærket gentildelt, var virksomheden i gang med at indgå en databehandleraftale med en større kunde med flere tusinde ansatte. Kontrakten lå klar, men de manglede at få godkendt retten til at behandle kundens data.

”Det var en lang proces, og på et tidspunkt kom der nye jurister indover. Det var helt afgørende for dem, at vi var D-mærket,” siger Paul Nybo Andersen, CTO & Partner i LifeGuard.

At LifeGuard kunne fremvise deres D-mærke og fortælle, at de var under gentildeling, blev afgørende for at lukke den juridiske del af aftalen. Det var et stort plus i kundens bog. Beslutningen om at søge gentildeling var derfor simpel.

D-mærket er tegn på tillid

Arbejdet med it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse er en proces, som kræver løbende vedligehold. Derfor gælder D-mærket i ét år, hvorefter virksomheder skal genansøge om at få mærkningen.

Siden LifeGuard lancerede deres sundhedskoncept i 2016, har de taget deres dataetiske forpligtelser alvorligt ved at iværksætte en række dataetiske initiativer – herunder D-mærket. Spørger man LifeGuard, hvorfor de igen vælger at søge om D-mærket, kan det koges ned til særligt ét ord: Tillid.

LifeGuard arbejder med følsomme oplysninger, og tillid fra kunderne er derfor altafgørende.

Paul Nybo Andersen fortæller, at certificeringer er en oplagt måde at skabe tillid på. Det viser også, at virksomheden er aktivt opsøgende i forhold til den juridiske del af it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Det var særligt vigtigt for den kunde, der stillede krav om D-mærket.

”Det var tydeligt, at den her kunde så D-mærket som et vigtigt tiltag inden for databeskyttelse. Certificeringer skaber tillid, og det er noget, der er vigtigt for mange af vores kunder” siger Paul Nybo Andersen.

LifeGuard oplever generelt stigende forventninger til it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Med krigen i Ukraine og de afledte sikkerhedspolitiske spørgsmål er virksomheder også blevet mere opmærksomme på hackerangreb.

”Kunderne har fået større fokus på deres egen sikkerhed, hvilket betyder, at de også skærper fokus på vores sikkerhed. De vil være sikre på, at deres data er i trygge hænder. Leverandørspørgsmålet er blevet vigtigt her,” fortæller Paul Nybo Andersen.

D-mærket er tiden værd

Selvom LifeGuard skulle leve op til flere kriterier, end da de blev D-mærket første gang, var tidsomkostningerne lavere ved gentildelingen. En stor del af fundamentet for tilsyn lå nemlig klar, idet nedskrevne politikker og procedurer omkring it-sikkerhed og databeskyttelse var sat i system efter første tildelingsproces. Det gjorde generhvervelsen mere effektiv.

”At bygge fundamentet for at blive D-mærket kan tage tid. Men det er tid, der er værd at bruge. Det er sjældent, at man laver de nødvendige risikoanalyser eller opdaterer samarbejdsaftaler med underleverandører i tide. Men det er vigtigt, hvis man vil være godt dækket ind. Og det kan være meget godt, at D-mærket forpligter virksomheden i den proces,” fortæller Paul Nybo Andersen.

Han gør også opmærksom på, at LifeGuard jo i forvejen er omfattet af regulering, der kræver indsamling af dokumentation og nedskrevne procedurer omkring databehandling.

”Men hvis man alligevel skal sætte tid af til at samle dokumentation, så er det da kun en fordel, hvis vi kan blive D-mærket samtidig,” siger Paul Nybo Andersen.

For halvandet år siden valgte LifeGuard D-mærket til. På den måde har de været proaktive, og det har givet pote, når de har skulle forhandle aftaler med kunder. 


Læs mere om LifeGuard

Skip to content