Tilbage til oversigt
Case

”Vi har brug for at signalere, at vores kunder trygt kan dele fortrolige oplysninger med os”

D-mærkets case med Fru Hedevig Quidings Legat

Onsdag d. 02. mar. 2022

Fru Hedevig Quidings Legat er stiftet i 1941 med en fuld digitaliseret proces fra ansøgning til udlodning. Legatet har en formue på 25 mio. kr., og udlodder hvert år i december måned mere end 1 mio. kr. til forskellige formål.

Fru Hedevig Quidings Legat er ikke som de fleste virksomheder. Legatet uddeler beløb til udvalgte ansøgere og skal efter loven indsamle og behandle ansøgerens CPR-nummer. Med D-mærket ønsker legatet at signalere overfor ansøgerne, at oplysningerne behandles ordentligt og sikkert. I processen blev legatet også opmærksomme på, at D-mærket kan bruges til skabe systemoverblik og fastlægge processer – og dét vil give færre omkostninger.

Hvad var legatets motivation for at blive D-mærket?
”Som legat skal vi, efter loven, have ansøgernes CPR-nummer, og det var væsentligt for os, at vores digitale ansøgningsproces kunne signalere, at dette ville ske på en tryg og ordentlig måde. Derfor var det oplagt for os at søge om D-mærket.”

I hvilken grad oplevede I, at kriterierne i D-mærket var tilpasset virksomheden?
”Da vi uddeler eller giver penge væk, er vi er en lidt atypisk virksomhed, hvor vores procesflow er relativt enkelt, med én interaktion årligt for hver ansøger. Vi bruger derfor ikke cookies eller andre værktøjer til dataindsamling om vores ansøgere, hvilket vi drøftede med D-mærket i ansøgningsprocessen, hvorefter dette krav blev tilpasset legatet.”

I hvilken grad vurderer I, at jeres oplevede og forventede fordele ved D-mærket overstiger omkostningerne (økonomi og tidsforbrug) forbundet med at få det?
”Som en mindre virksomhed var kontrolrammeværket, og tankegangen bag, lidt fremmed for os. Men efter en kort indføring fra D-mærket, med forklaring om baggrunden og eksempler på, hvad vores virksomhedstype kunne  gøre, var det meget mere ligetil. Vi vil efterfølgende bruge D-mærkets selvevalueringsværktøj til at vedligeholde vores system og processer, og vi er overbeviste om, at det er lettere – og dermed vil give færre bekymringer og omkostninger at have D-mærket, end ikke at have det.”

Vil I anbefale andre virksomheder at blive D-mærket? Hvorfor?
”Det vil vi helt klart. D-mærket har, selv for et legat, givet os større indsigt og vi har fået sat ord på de processer og strukturer vi allerede havde. Særligt vil vi fremover kunne bruge D-mærket til nemt at følge op i en struktureret og gennemtænkt model. Det er vi meget glade for, særligt når vi ikke har en selvstændig it-afdeling. Og så er signalværdien af ordentlighed og tryg behandling af data, overfor vores ansøgere, meget vigtigt for os.” 

Læs mere om Fru Hedevig Quidings Legat.


Book et møde

Gratis online opstartsmøde

Overvejer din virksomhed også at gå i gang med D-mærket?

Book et 20 minutters online opstartsmøde, ved at skrive til os. Vi ser frem til at snakke med dig.


Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket

Skip to content