Tilbage til oversigt
Case

”Vi har brug for at vise, at vi er digitalt ansvarlige og samtidig være på forkant med EU’s kommende AI-forordning”

Uniwise_case_D-mærket

Fredag d. 06. maj. 2022

UNIwise leverer eksamensplatformen WISEflow og samarbejder med Europæiske uddannelsesinstitutioner om at transformere uddannelse og forbedre studerendes læring, gennem digitalisering af deres eksamener.

UNIwise ApS er virksomheden bag WISEflow, som er et internationalt eksamens- og bedømmelsesværktøj, der benyttes af uddannelsesinstitutioner i 14 lande. Det er derfor afgørende for UNIwise at agere ansvarligt og gennemsigtigt i forhold til dataanvendelse – og at kunne skilte med det, på tværs af Europa. Executive Director i UNIwise, Rasmus Blok fortæller, hvorfor de forventer, at D-mærket vil stille dem stærkere internationalt og dermed styrke konkurrenceevnen.

Hvad var UNIwises motivation for at blive D-mærket?
”Vi ville gerne have en referenceramme, der dækker både it-sikkerhed og dataetik, og som kan bruges til drøftelse med nuværende og potentielle kunder – og det kunne vi få med D-mærket. Derudover var det væsentligt, at D-mærkets kriterier og krav var tilpasset UNIwise’s størrelse og risikoprofil.”

Hvilke konkrete tiltag igangsatte eller gennemførte I, for at opnå D-mærket?
”Som en del af selvevalueringen, havde vi løbende interne drøftelser om procedurer og politikker. Derudover afholdt vi en workshop for ledelsen, som skulle sikre forankring i ledelsen samt implementering af politikkerne. I forhold til dokumentation, kunne vi i høj grad genbruge eksisterende procesbeskrivelser, da vi allerede arbejder med principperne i ISO 27001. Men D-mærket satte også gang i ny dokumentation, f.eks. fik vi nedskrevet en egentlig dataetisk politik.”

I hvilken grad vurderer I, at de igangsatte og gennemførte tiltag vil betyde, at virksomhedens sårbarhed for it-sikkerhedsbrud reduceres og at konkurrenceevnen øges?
”Gennem arbejdet med principperne i ISO 27001, har vi reduceret vores sårbarhed overfor it-sikkerhedsbrud. Men med D-mærket tilføjes krav til de dataetiske aspekter, hvilket er værdifuldt for os, som leverandør til uddannelsessektoren, fordi vi udvikler et produkt, hvor der anvendes AI og hvor fokus på ansvarlig dataanvendelse naturligvis er højt.

Vi forventer også, at konkurrenceevnen øges, da vi, med D-mærkets krav til pålidelige algoritmer og AI samt dataetik, forventeligt er på forkant med den kommende EU-regulering på området.” 

Forventer I andre fordele eller gevinster ved at være D-mærket?
”Hvis kendskabsgraden til D-mærket øges i EU, og det adopteres som en standard, vil det blive nemmere at bruge det som referenceramme, når vi drøfter brugen af algoritmer og AI til behandling af data. Internationalt oplever vi stor interesse og efterspørgsel efter pålidelighed og gennemsigtighed fra forbrugere og samarbejdspartnere, når det gælder AI og algoritmer. Et område, som er genstand for megen usikkerhed og virvar.”

Læs mere om UNIwise ApS.


Book et møde

Gratis online opstartsmøde

Overvejer din virksomhed også at gå i gang med D-mærket?

Book et 20 minutters online opstartsmøde, ved at skrive til os. Vi ser frem til at snakke med dig.


Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket

Skip to content