Tilbage til oversigt
Event

Nøgle til NIS2 – Kom i gang med D-mærket

14. mar. - 10. apr. 2024

09.00 – 12.00

Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V

D-mærket

D-mærket er din nøgle til at navigere gennem cybersikkerhedslandskabet og forberede din virksomhed på NIS2-direktivet.

Ultimo 2024 træder EU’s nye direktiv for cybersikkerhed, NIS2, i kraft. Dette direktiv har til formål at højne cybersikkerheden på tværs af samfundet ved at stille krav til bl.a. forankring og styring i ledelsen herunder krav til risiko- og leverandørstyring. For danske virksomheder er det en nødvendig løftestang for at styrke modstandskraften mod den stigende cybertrussel.

Hvad er D-mærket?

D-mærket er en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. D-mærket er designet til at hjælpe virksomheder med at styrke deres digitale sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse – uanset virksomhedens størrelse.

Det er ikke et quick-fix at leve op til NIS2-direktivets minimumskrav. Samfundskritiske virksomheder og underleverandører til sådanne virksomheder bør derfor allerede nu gå i gang med D-mærkets gratis selvevaluering for at være klar, når direktivet træder i kraft i slutningen af 2024.

Hvis man ikke kan efterleve kravene til D-mærket, kan man heller ikke opfylde minimumskravene i NIS2-direktivet. Læs mere om D-mærket og NIS2 her.

Det får din virksomhed ud af at deltage i eventet:

1. Introduktion til D-mærkets kriterier og D-mærkets relation til NIS2 og andre rammeværker

2. Introduktion til D-mærkets selvevalueringsværktøj samt relevante vejledninger og templates

3. Indspark til hvordan du griber processen an og kommer i mål med arbejdet

4. Indblik i konkurrencefordele forbundet med styrket cybersikkerhed


Tilbage til oversigt
Artikel

Cyberbarometer slår fast: Cybersikkerhed giver konkurrencefordele

Monday d. 18. dec. 2023

D-mærket

Næsten tre fjerdedele af danske SMV’er oplever en sammenhæng mellem investeringer i cybersikkerhed og konkurrencefordele. Samtidig erklærer over halvdelen af virksomhederne sig enige i, at cybersikkerhed er vigtigt, når de vælger underleverandører. Det viser årets Cyberbarometer, som Industriens Fond står bag.

Den 30. november udkom Industriens Fond med det årlige landsdækkende Cyberbarometer, som tager temperaturen på cybersikkerheden i danske små og mellemstore virksomheder.

Cyberbarometret slår fast med syvtommersøm, at der er klar sammenhæng mellem virksomheders investeringer i cybersikkerhed og oplevede konkurrencefordele. Hele 72 procent af de adspurgte virksomheder oplever konkurrencefordele, når de investerer i cybersikkerhed. Jo flere cybersikkerhedstiltag de indfører, des flere konkurrencefordele oplever de.  

Investeringer i cybersikkerhed bør altså ikke kun være drevet af at bygge et stærkere værn mod en stigende cybertrussel eller at leve op til lovgivning. Der ligger stor forretningsmæssig værdi i at gribe cybertruslen proaktivt an, og det forstår flere og flere SMV’er.

“Ligesom sidste år ser vi en klar sammenhæng mellem cybersikkerhed og konkurrenceevne. Det understreger, hvor vigtigt det er at arbejde med cybersikkerhed som en integreret del af forretningsstrategien. Cybersikkerhed handler altså ikke kun om beskyttelse mod it-kriminalitet, men om at styrke sin forretning samt opnå og fastholde konkurrencefordele,” siger programchef for cybersikkerhed i Industriens Fond, Malene Stidsen. 

Cybersikkerhed prioriteres højt ved valg af underleverandør

Årets Cyberbarometer viser, at hele 61 procent af danske SMV’er mener, at cybersikkerhed er vigtigt eller meget vigtigt, når de vælger underleverandører. Som underleverandør er der altså klare konkurrencefordele at hente i arbejdet med at styrke cybersikkerheden – og i at kunne fremvise det arbejde, ikke mindst. Her har D-mærket værdi som synligt bevis i dialogen med kunder.

Konkurrencefordelene ved cybersikkerhed bliver kun større med de nye krav fra EU, som kommer i form af NIS2-direktivet i oktober 2024. Her skal samfundskritiske virksomheder leve op til strengere kriterier for databeskyttelse og it-sikkerhed. Ét af kriterierne er leverandørsikkerhed.

”Virksomheder, der bliver direkte omfattet af NIS2, kommer til at stille større krav til cybersikkerheden hos deres underleverandører. Det kan virke som en byrde – ja ligefrem skræmmende – men det rummer også et stort potentiale. Med skærpede krav følger også en mulighed for at distancere sig fra konkurrenter på cybersikkerheden og dermed springe mange pladser frem i leverandørkøen,” siger Mikael Jensen, direktør i D-mærket.

D-mærket er tilpasset virksomhedens virkelighed, så det ikke bliver en uoverstigelig opgave for små og mellemstore virksomheder at styrke cybersikkerheden og opnå en certificering for indsatsen. Start med D-mærkets gratis selvevaluering, som giver et overblik over virksomhedens it-sikkerhed, og hvor det er nødvendigt at styrke sikkerheden eller indføre nye initiativer. Du kan også booke et gratis opstartsmøde på D-mærkets hjemmeside, hvis du fx har nogen spørgsmål tidligt i processen eller ønsker yderligere vejledning.

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk.

Om Cyberbarometeret

Cyberbarometeret belyser konkurrencefordelene ved investeringer i cybersikkerhed. Barometeret er baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske små og mellemstore virksomheder. I undersøgelsen er cybersikkerhedstiltagene inddelt i tre forskellige former hhv. ‘Teknik’, ‘Forankring og styring’ samt ‘Rutiner og træning’. Ligeledes er konkurrencefordelene opdelt i kategorierne ‘Effektivitet og nytænkning’, ‘Tillid’ og ‘Bundlinje’. 


Tilbage til oversigt
Event

Dansk Erhverv webinar om NIS2 (afholdt)

Thursday d. 7. dec. 2023

14.30 – 16.00

Online

Bliv klædt på til at leve op til NIS2 og bliv samtidig klogere på, hvordan it-sikkerhed og dataetik i praksis giver konkurrencefordele. Hør også hvordan D-mærket kan bruges til at styrke tilliden fra kunder, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter.  

Dansk Erhverv og D-mærket inviterer i samarbejde med Hovedstadens Beredskab og Neurospace til webinar om NIS2.  

På programmet er: 

  • Sådan kommer din virksomhed i mål med D-mærket – Stine Randklev Nissen, Lead Auditor D-mærket  
  • Den interne proces og vejen til en højere modenhed med D-mærket – Pernille Grouleff Poulsen, Informationssikkerhedsleder Hovedstadens Beredskab  
  • Gør it-sikkerhed og ansvarlig brug af data til en konkurrencefordel – Maria Jensen, co-founder Neurospace

Webinaret er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv og koster 990 kroner for ikke-medlemmer.


Skip to content