Tilbage til oversigt
Event

Dubex Summit 23 cyber security konference i DGI byen om NIS2

Cyber security konference hos Dubex Summit 2023

Thursday d. 28. sept. 2023

09.00 – 18.00

DGI Byen

D-mærket holder indlæg med NIS2 til årets Dubex Summit 23 cyber security konference.

Bjarke Alling fra D-mærket holder følgende oplæg:

NIS2 – Få det grundlæggende gjort nu og tilpas senere, hvis nødvendigt

Med den nye NIS2-regulering er virksomheder pålagt ved lov at opfylde nye cybersikkerhedsstandarder. Standarderne gælder både for virksomheder, der direkte påvirkes af reguleringen, og for underleverandører, der indirekte påvirkes.

Ved at anvende D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj kan virksomheder straks begynde arbejdet mod NIS2-overholdelse ved at sikre, at alle de grundlæggende krav er opfyldt. Senere kan virksomheder tilpasse sig eventuelle nye ændringer i reguleringen, hvis det er relevant.

I dette indlæg vil du lære, hvordan mærkningsordningen støtter din virksomhed i at blive mere cybersikker og cyberrobust. Du vil få en introduktion til, hvordan du kommer i gang, og hvilket niveau af arbejde du skal udføre for at opnå NIS2-efterlevelse. Til sidst vil du få en status over arbejdet, der udføres inden for det offentlig-private initiativ “The Cyber Security Pact”. D-mærket er en af tre spor i ordningen og koordinerer NIS2-arbejdet tæt med den danske Styrelse for Digital Forvaltning.

Opfølgningsartikel – Succesfuldt indlæg om D-mærket og NIS2 ved årets Dubex Summit 23

I forbindelse med årets Dubex Summit 23 cyber security konference præsenterede Bjarke Alling, fra D-mærket, et informativt indlæg om den nye NIS2-regulering, der træder i kraft til oktober 2024. Dette indlæg gav deltagerne indsigt i, hvordan virksomheder kan forberede sig på de nye cybersikkerhedsstandarder og opnå NIS2-efterlevelse med hjælp fra D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj.

Budskabet angående NIS2 var klart fra begyndelsen af indlægget -få det grundlæggende gjort nu og tilpas senere, hvis nødvendigt.

NIS2-reguleringen kræver, at virksomheder opfylder skærpede cybersikkerhedsstandarder, og dette gælder både for de virksomheder, der er direkte omfattet af reguleringen, og for underleverandører, der påvirkes indirekte. Bjarke Alling var den sidste af tre indlægsholdere på ’track 2’ til at præsentere ved Dubex Summit 23 cyber security konference. Her havde de to forrige indlægsholdere fokuseret på forskellige aspekter af NIS2-reguleringen, hvoraf det første indlæg handlede om, hvordan NIS2 kommer til at påvirke virksomheder i Danmark. Det andet indlæg, havde fokus på, hvordan NIS2 forventes at påvirke forsyningskæder, og de potentielle udfordringer, det kan medføre for både underleverandører og kunder.

Start NIS2 rejsen med D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj allerede nu

Bjarke Allings indlæg havde en anden tilgang end de andre. Han lagde vægt på, hvad virksomheder allerede kunne gøre nu for at forberede sig på NIS2. Han pointerede, at nøglen til succesfuld NIS2-efterlevelse er at komme i gang tidligt og prioritere de grundlæggende krav. Her fremhævede han, at D-mærket tilbyder virksomheder et gratis selvevalueringsværktøj, der gør det muligt at begynde NIS2-mappingen med det samme. Det gratis selvevalueringsværktøj hjælper med at sikre, at alle de nødvendige forholdsregler og krav er opfyldt samtidig med, at det giver virksomheder mulighed for at tilpasse sig eventuelle kommende ændringer i reguleringen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Indlægget ved Dubex Summit 23 cyber security konference gav deltagerne en dybdegående forståelse for, hvordan D-mærket kan støtte deres virksomhed i at opnå højere it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Det inkluderede en introduktion til de krav og kriterier, der kræves for at begynde rejsen mod NIS2-efterlevelse og skabte klarhed om, hvad virksomheder skal fokusere på, for at være godt klædt på til den 18. oktober 2024.

Afrunding på Dubex Summit 23 cyber security konference

Ud over D-mærkets indlæg til Dubex Summit 23 cyber security konference, var der masser af andre spændende oplæg på programmet. Blandt andet handlede et om, hvordan cybersikkerhed kommer på dagsordenen i bestyrelserne, samt et andet om cybersikkerhed i et dansk perspektiv. Det hele sluttede af klokken 17, med et networking event.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om D-mærket eller hjælp til at komme i gang med D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@d-maerket.dk.


Skip to content