Tilbage til oversigt
Event

Nøgle til NIS2 – Kom i gang med D-mærket

Digital nøgle til NIS2

Tuesday d. 12. mar. 2024

D-mærket

D-mærket er din nøgle til at navigere gennem cybersikkerhedslandskabet og forberede din virksomhed på NIS2-direktivet.

Ultimo 2024 træder EU’s nye direktiv for cybersikkerhed, NIS2, i kraft. Dette direktiv har til formål at højne cybersikkerheden på tværs af samfundet ved at stille krav til bl.a. forankring og styring i ledelsen herunder krav til risiko- og leverandørstyring. For danske virksomheder er det en nødvendig løftestang for at styrke modstandskraften mod den stigende cybertrussel.

Derfor afholder D-mærket nu en række events, som viser dig og din virksomhed, hvordan I kan anvende D-mærket, kriterierne og det gratis selvevalueringsværktøj til at knække koden og få hånd om arbejdet med NIS2 og efterlevelse af minimumskravene i direktivet.

Det får din virksomhed ud af at deltage i eventet:

1. Introduktion til D-mærkets kriterier og D-mærkets relation til NIS2

2. Introduktion til D-mærkets selvevalueringsværktøj samt relevante vejledninger

3. Indspark til hvordan du griber processen an og kommer i mål med arbejdet

4. Indblik i konkurrencefordele forbundet med styrket cybersikkerhed

Se datoer og tilmeld dig herunder:

Eventet afholdes af flere omgange i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv, som også lægger lokaler til.

10. april kl. 9-12 hos Dansk Industri. Tilmeld dig her

15. april kl. 9-12 hos Dansk Erhverv. Tilmeld dig her

24. april kl. 9-12 hos Dansk Industri. Tilmeld dig her

1. maj kl. 9-12 hos Dansk Erhverv. Tilmeld dig her

7. maj kl. 9-12 hos Dansk Industri. Tilmeld dig her

Hvad er D-mærket?

D-mærket er en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. D-mærket er designet til at hjælpe virksomheder med at styrke deres digitale sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse – uanset virksomhedens størrelse.

Det er ikke et quick-fix at leve op til NIS2-direktivets minimumskrav. Samfundskritiske virksomheder og underleverandører til sådanne virksomheder bør derfor allerede nu gå i gang med D-mærkets gratis selvevaluering for at være klar, når direktivet træder i kraft i slutningen af 2024.

Hvis man ikke kan efterleve kravene til D-mærket, kan man heller ikke opfylde minimumskravene i NIS2-direktivet. Læs mere om D-mærket og NIS2 her.


Skip to content