Kriterier

Hvad skal virksomheder leve op til for at få D-mærket?

D-mærket er det første af sin art i verden, der forbinder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét og samme mærke.

For at opnå D-mærket skal virksomheden opfylde en række kriterier, der omhandler krav indenfor både it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Kriterierne dækker over områderne it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik.

Antallet af kriterier, som en virksomhed skal leve op til, afhænger af virksomhedens størrelse, forretningsmodel, brug af data, it og dets indflydelse på mennesker.

Kriterierne for D-mærket er baseret på anerkendte, internationale rammeværker fra europæiske og nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.


Kriterierne tildeles på baggrund af virksomhedsgruppen (I, II, III, IV). Virksomhedsgruppen angiver, hvor mange kriterier virksomheden tildeles.

D-mærkets 8 kriterier fremgår af oversigten og siderne nedenfor. Under hvert kriterie findes en række underkriterier og krav. Hvert kriterie har fire niveauer, hvoraf tre af niveauerne beskrevet overordnet på kriterie-siderne.

For at se det fulde kriteriesæt og få tildelt det antal kriterier og krav, som passer til din virksomhed, er det nødvendigt at blive oprettet i D-mærkets selvevalueringsværktøj.Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Book et møde

Gratis online opstarts- eller sparringsmøde

Overvejer din virksomhed at gå i gang med D-mærket? Eller er din virksomhed allerede i gang?

Book et 20 minutters online opstarts- eller sparringsmøde, ved at skrive til os. Vi ser frem til at snakke med dig.

Skip to content