Kriterier

Læs om alle kriterierne for D-mærket her

Hvad skal virksomheder leve op til for at få D-mærket?

D-mærket er det første af sin art i verden, der forbinder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét og samme mærke og her kan du læse om alle kriterierne.

For at opnå D-mærket skal virksomheden opfylde en række kriterier, der omhandler krav indenfor både it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Kriterierne dækker over områderne it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik.

Antallet af kriterier, som en virksomhed skal leve op til, afhænger af virksomhedens størrelse, forretningsmodel, brug af data, it og dets indflydelse på mennesker med it-sikkerhed.

Kriterierne for D-mærket er baseret på anerkendte, internationale rammeværker fra europæiske og nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper.


Kriterierne tildeles på baggrund af virksomhedsgruppen (I, II, III, IV). Virksomhedsgruppen angiver, hvor mange kriterier virksomheden tildeles.

D-mærkets 8 kriterier fremgår af oversigten og siderne nedenfor. Under hvert kriterie findes en række underkriterier og krav. Hvert kriterie har fire niveauer, hvoraf tre af niveauerne beskrevet overordnet på kriterie-siderne.

For at se det fulde kriteriesæt og få tildelt det antal kriterier og krav, som passer til din virksomhed, er det nødvendigt at blive oprettet i D-mærkets selvevalueringsværktøj.Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Book et møde

Gratis online opstarts- eller sparringsmøde

Overvejer din virksomhed at gå i gang med D-mærket? Eller er din virksomhed allerede i gang?

Det understreger virksomhedernes engagement i at opretholde høje standarder for dataintegritet, persondatafortrolighed og cybersikkerhed.

Book et kort 20 minutters online opstarts- eller sparringsmøde. Vi sidder altid klar til at tale med jer.

Se hvad D-mærket kan gøre for jeres virksomhed

Society ikon, 3 huse med transparent baggrund

Et stærkere digitalt Danmark

D-mærket gør digital tillid til et positivt konkurrenceparameter og en dansk styrkeposition. Gør din virksomhed mere sikker mod cyberangreb.

Virksomhedsbygning visualiseret i figur

Skaber værdi for virksomheden

D-mærket er en enkel og tillidsfuld guide, der gør det nemt for virksomhederne at håndtere data sikkert og ansvarligt og derefter skilte med det.

Consumer icon, mand med streger med transparent baggrund

Skaber digital tillid hos forbrugeren

D-mærket giver forbrugeren tillid til deling og anvendelse af data og til at virksomheder med D-mærket behandler data sikkert og ansvarligt.

Skip to content