Tilbage til oversigt Kriterie 2

Awareness og sikker adfærd

Alle der benytter it-systemer eller enheder samt brugere der arbejder med personoplysninger og forretningskritiske data, skal have en grundlæggende viden om it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. 

Formålet er, at virksomheden skal sikre, at bestyrelsen og den øverste ledelse modtager træning i it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Virksomheden skal yderligere sikre, at ansatte, konsulenter og leverandører løbende og med jævne mellemrum bliver trænet i awareness og handlingskompetencer i relation til it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

2.1 Træn bestyrelsen og den øverste ledelse i sikkerhed, databeskyttelse og dataetik

Virksomheden skal sørge for, at bestyrelsen og den øverste ledelse stiller skarpt og er klædt på i forhold til it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik ved at de modtager særlig træning én gang årligt. 

2.1.1 Træn bestyrelsen og den øverste ledelse i sikkerhed, databeskyttelse og dataetik

2.2 Awareness om og træning i it-sikkerhed

Virksomheden skal sørge for, at ansatte og brugere som arbejder med it får træning i it-sikkerhed. Træningsprogrammet inkluderer, at de trænes i at kunne varetage deres it-relaterede ansvar og opgaver i overensstemmelse med relevante politikker, procedurer og aftaler.

2.2.1 Træn alle ansattes og brugeres viden om it-sikkerhed kontinuerligt

2.3 Awareness om og træning i ansvarlig dataanvendelse

Virksomheden skal sørge for, at ansatte og brugere, der arbejder med personoplysninger og dataetik, får træning i ansvarlig dataanvendelse. Programmet inkluderer, at de trænes i at udføre deres ansvar og opgaver i overensstemmelse med relevante politikker, procedurer og aftaler.

2.3.1 Træn alle ansatte og brugeres viden om ansvarlig behandling af personoplysninger kontinuerligt
2.3.2 Træn alle ansatte og brugeres viden om dataetik kontinuerligt


Skip to content