Tilbage til oversigt Kriterie 8

Dataetik

Dataetik handler om ordentlighed, respekt for det enkelte menneske, og hvordan handlinger kan påvirke samfundet. Dataetik vedrører også, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi tager vare på samfundet. Med de nye muligheder, som følger med digital teknologi, følger også et stort ansvar og overvejelser om, hvordan dette ansvar bliver forvaltet af virksomheder og myndigheder. Det er afgørende, at det enkelte menneske har tillid til at behandlingen af personoplysninger er foretaget lovligt, rimeligt og på baggrund af en række etiske principper, hvis virksomhederne og det danske samfund skal høste gevinsterne af den fortsatte digitalisering. Dataetik handler om at overholde de principper og værdier, som EU’s persondataforordning (GDPR), EU’s Charter om grundlæggende rettigheder samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention bygger på. Dataetik er et skridt videre end blot at overholde rettigheder og love. Med dataetik arbejder virksomheden aktivt for at håndtere dataetiske problemstillinger i design, innovation og forretningsprocesser.

Virksomheder skal kunne drage nytte af data. Dette skal altid ske på baggrund af menneskets ret til privatlivsbeskyttelse samt ud fra en række etiske principper. Virksomheder, der forholder sig til dataetik, arbejder med at identificere de mest kritiske risici som brugen af data kan medføre på kort sigt og på langt sigt. Virksomheden udvikler produkter og tjenester med udgangspunkt i disse indsigter.

8.1 Dataetik

Virksomheden er i sin eksterne databehandling opmærksom på, at mennesket ikke er en dataproces eller et stykke software, men unikt med empati, vilje, uforudsigelighed, intuition og kreativitet. Mennesket har en højere status end maskinen. Mennesket er i centrum og har den primære gavn af databehandlingen.

8.1.1 Dataetiske overvejelser


Skip to content