Tilbage til oversigt Kriterie 7

Pålidelige algoritmer & AI

Virksomheden skal sikre pålidelige algoritmer og AI, som man kan have tillid til, hvor der er menneskeligt tilsyn og mellemkomst, og hvor der tages ansvar for løbende at sikre kvaliteten. Derved sikres, at algoritmerne og AI virker til gavn for den enkelte og fællesskabet og kan accepteres af dem, de berører.

7.1 Menneskeligt tilsyn og mellemkomst/indgriben og transparens

Algoritmer og AI skal virke til gavn for mennesket, være underlagt mennesket, og deres virke skal være synligt.

7.1.1 Risikovurdering
7.1.2 Interessentinddragelse
7.1.3 Informationspligt og gennemsigtighed
7.1.4 Udfordringsret
7.1.5 Nødstop

7.2 Data- og modelkvalitet

Virksomheden skal sikre, at brugen af algoritmer og AI er saglig, både mht. valg af data (fx kvalitet, art og oprindelse), og beregningslogik (inferensmetode). Det skal sikres, at fejl, bias og ulovlig forskelsbehandling i datasæt og modeller håndteres baseret på professionelle værdier og praksis.

7.2.1 Valg af inferensmetode og forklarlighed
7.2.2 Højkvalitetsdatagrundlag
7.2.3 Kontinuerlig evaluering af data og beregningslogik

7.3 Implementering igennem udviklingsproces

Virksomheden skal sikre, at krav til algoritmer og AI indgår i virksomhedens udvikling af produkter og tjenester.

7.3.1 Implementering igennem udviklingsproces


Skip to content