Tilbage til oversigt Kriterie 5

Transparens & kontrol med data

Virksomheden lever op til gældende standarder, lovgivning og god praksis for databehandling i forbindelse med eksternt rettede aktiviteter, der indeholder behandling af personoplysninger.

5.1 Information i relation til personoplysninger 

ViVirksomheden skal – i den konkrete situation – redegøre for, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvordan de behandles.

5.1.1 Oplysningspligt overfor den registrerede
5.1.2 Information om samarbejdspartnere, der deles data med

5.2 Cookies

Virksomheden skal tilbyde besøgende på virksomhedens hjemmeside valgfrihed i forhold til dataindsamling via cookies og andre lignende teknologier samt lave en teknisk løsning, som understøtter denne valgfrihed.

5.2.1 Cookie-information og -brugervenlighed

5.3 Kontrol over egne personoplysninger

Virksomheden skal gøre det nemt for den registrerede at udøve sine rettigheder over egne data.

5.3.1 Brugerkontrol

5.4 Lettilgængelig klagevejledning

Det skal være forståeligt for den registrerede, hvordan der kan gøres indsigelse ved en given behandling af dennes personoplysninger, eller hvordan et tidligere samtykke kan trækkes tilbage.

5.4.1 Lettilgængelig klagevejledning vedrørende ansvarlig dataanvendelse og it-sikkerhed


Skip to content