Bliv klar til NIS2
med D-mærket

Til oktober 2024 træder EU’s nye direktiv for cybersikkerhed, NIS2, i kraft. Direktivet skal højne cybersikkerheden på tværs af samfundet gennem krav til blandt andet forankring og styring i ledelsen.

Det er en nødvendig løftestang til styrkelse af dansk erhvervslivs modstandskraft over for en stigende cybertrussel. Samtidig udgør kravene en stor udfordring, og det haster at komme i gang med at efterleve dem.

Med D-mærket kan din virksomhed leve op til minimumskravene i NIS2 og den kommende danske udmøntning. Start med en gratis selvevaluering og bliv klar, når direktivet træder i kraft.

Læs mere om D-mærket


Lev op til NIS2 – tag D-mærket

Lever din virksomhed ikke op til D-mærkets nuværende kriterier, vil den heller ikke leve op til NIS2-direktivet. Med D-mærket vil din virksomhed også leve op til den kommende danske udmøntning, hvis I har behov for det.

Et bevis på sikkerhed

Med D-mærket kan din virksomhed vise over for kunder og samfund, at I lever op til minimumskravene i NIS2-direktivet. D-mærket kan også bruges som værktøj og krav i dialog med underleverandører, som indirekte bliver omfattet af NIS2.

Vent ikke på den danske udmøntning

Det er ikke et quick-fix at leve op til NIS2-direktivet. Der findes endnu ikke en dansk udmøntning af NIS2, men D-mærket kan bruges som standard. Brug D-mærkets gratis selvevaluering og vær klar, når direktivet træder i kraft.


Bliver min virksomhed omfattet af NIS2?

Tusindvis af danske virksomheder bliver enten direkte eller indirekte omfattet af NIS2 – se om din sektor bliver omfattet

NIS2-direktivet omfatter direkte private og offentlige organisationer, der arbejder i sektorer af særlig kritisk betydning eller andre kritiske sektorer. En kortlægning fra Industriens Fond viser, at det vil omfatte cirka 1.000 danske virksomheder.

Derudover bliver de omfattede virksomheder holdt ansvarlige for, at deres forsyningskædesikkerhed, herunder leverandørstyring og leverandørsikkerhed er på plads. På den måde bliver tusindvis af underleverandører indirekte omfattet af NIS2.

Se om din sektor er omfattet af NIS2 og book et gratis opstarts- eller sparringsmøde med vores auditors for at komme i gang.


D-mærket gør dig klar til NIS2

D-mærkets kriterier er mappet op mod minimumskravene i NIS2. Med D-mærket lever din virksomhed op til minimumskravene og den kommende danske udmøntning, hvis I har behov for det

D-mærket er i øjeblikket den eneste standard, som sikrer efterlevelse af minimumskravene i NIS2-direktivet.

Hvis du ikke kan leve op til D-mærkets nuværende kriterier, kan du heller ikke leve op til NIS2, uanset hvordan den danske udmøntning kommer til at se ud.

D-mærket sikrer også, at virksomheder ved at blive D-mærket vil leve op til den kommende danske udmøntning af NIS2, hvis de har behov for det.

Det er ikke et quick-fix at leve op til direktivet. Derfor kan din virksomhed allerede nu bruge D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj til at se, hvor I skal styrke indsatsen. På den måde bliver I klar til NIS2, når direktivet træder i kraft til oktober.

Efterlevelse af NIS2 behøver ikke kun være en sur pligt. Den gode nyhed er, at styrket cybersikkerhed giver konkurrencefordele. Det oplever de i i Neurospace, der er underleverandør til NIS2-omfattede virksomheder:

”Alle kan sige, at de arbejder med it-sikkerhed, men vi skal kunne bevise det. Det gør vi nu med D-mærket – også i forhold til NIS2, som er en vigtig dagsorden på samtlige møder med nye kunder. Samtidig passer D-mærket godt til en lille virksomhed som vores, fordi kriterierne er tilpasset vores virkelighed og forretning.”

Rasmus Steiniche
Direktør, Neurospace

Læs case om Neurospace her


Hvad er NIS2?

Nyt direktiv fra EU stiller nye krav til virksomheders cybersikkerhed fra oktober 2024

Den 17. oktober 2024 træder ny regulering for cybersikkerhed i kraft i form af EU’s net- og informationssikkerhedsdirektiv, NIS2.

Formålet er at højne it-sikkerheden på tværs af samfundet. Det sker gennem en fælles EU-standard med krav til blandt andet risikostyring, forankring i ledelsen, kontrol og tilsyn. Direktivet får en national og dermed også en dansk udmøntning, som endnu ikke er på plads.

En kortlægning fra Industriens Fond viser, at cirka 1.000 danske samfundskritiske virksomheder inden for en lang række sektorer vil blive direkte omfattet.

Derudover vil de omfattede virksomheder ifølge direktivet blive holdt ansvarlige for, at deres forsyningskædesikkerhed, herunder leverandørstyring og leverandørsikkerhed er på plads. På den måde vil tusindvis af underleverandører blive indirekte omfattet af NIS2.

Manglende efterlevelse kan give bøder på op til 2 procent af virksomhedens globale omsætning, ligesom man som direktør og bestyrelse kan få frataget sin ret til at udøve ledelse i virksomheden.


Kom gratis i gang med D-mærket

Brug D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj som første skridt på vejen mod at leve op til NIS2.

Lever din virksomhed ikke op til D-mærkets nuværende kriterier, vil den heller ikke leve op til NIS2-direktivet, uanset hvordan den danske udmøntning kommer til at se ud.

Med værktøjet kan du se, hvilke områder din virksomhed skal arbejde med – uanset om det er en stor virksomhed eller en lille virksomhed uden tidligere erfaring med at leve op til krav af samme skala som NIS2-direktivet.

Vi er klar til at hjælpe med at komme i gang – book et opstartsmøde med en af vores auditors.

Efter færdiggjort selvevaluering bliver D-mærket tildelt på baggrund af et tilsyn, som foretages årligt for gentildeling.

Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


FAQ

Få svar på de oftest stillede spørgsmål her

Skip to content