Proces

1

Anmodning

Virksomheden sender en e-mail til kontakt@d-maerket.dk og anmoder om at blive registreret.

2

Indplacering og kriterier

Virksomheden svarer på få spørgsmål og bliver herefter indplaceret i virksomhedsgruppe I, II, III eller IV. Virksomheden får tildelt et sæt kriterier med krav, på baggrund sin virksomhedsgruppe og brug af data og it.

3

Selvevaluering

Virksomheden foretager sin selvevaluering ved at svare på spørgsmål, der relaterer sig til D-mærkets kriterier og krav. Besvarelsen behøver ikke at blive gennemført kronologisk. Besvarelserne bliver gemt, så man kan bruge værktøjet løbende. Det er også muligt at downloade og arbejde i kriteriesættet inkl. besvarelser i Excel-format.

Da der er tale om ét mærke for både it-sikkerhed og ansvarlig brug af data, er det sandsynligt, at flere repræsentanter i virksomheden vil indgå i processen. Det er muligt at oprette flere personer til at besvare selvevalueringen.

Anmodning (1), indplacering og kriterier (2) samt selvevalueringen (3) er gratis!

4

Ansøgning og betaling

Når alle kravene er besvaret med “ja”, kan virksomheden søge om at få tildelt D-mærket. Ved indsendelse af ansøgning vil virksomheden blive opkrævet betaling. Prisen afhænger af virksomhedsgruppe.

5

Tilsyn og kontrol

Når ansøgning er modtaget, går tilsyns- og kontrolprocessen i gang. Virksomheden skal, på baggrund af en liste som D-mærket sender, uploade dokumentation på, at den efterlever kravene. Læs, hvordan tilsyn fra D-mærket foregår.

6

Tildeling af
D-mærket

Hvis dokumentationen bliver godkendt vil virksomheden blive tildelt D-mærket i ét år fra datoen for tildeling. Ved gentildeling skal virksomheden gennemgå processen (1 – 6) igen.


Skip to content