Proces

At blive D-mærket er enkel: Registrer dig i D-mærkets selvevalueringsværktøj, besvar spørgsmål for at bestemme dine kriterier, gennemgå en selvevaluering og send din ansøgning. Efter en kontrolproces, hvor du dokumenterer overholdelse af kravene, vil du modtage D-mærket for et år.

1

Registrering

Virksomheden registrerer sig i D-mærkets gratis selvevalueringsværktøj via følgende link: Kom i gang med D-mærkets selvevalueringsværktøj

Til registreringen skal anvendes CVR-nummer samt navn og e-mail på virksomhedens kontaktperson.

 

2

Indplacering og kriterier

Virksomheden svarer på få spørgsmål og bliver herefter indplaceret i virksomhedsgruppe I, II, III eller IV. Virksomheden får tildelt et sæt kriterier med krav, på baggrund sin virksomhedsgruppe og brug af data og it.

3

Selvevaluering

Virksomheden foretager sin selvevaluering ved at besvare spørgsmål, der relaterer sig til D-mærkets kriterier og krav. Besvarelsen behøver ikke at blive gennemført kronologisk. Besvarelserne bliver gemt, så værktøjet kan bruges løbende. Det er også muligt at downloade og arbejde i kriteriesættet inkl. besvarelser i Excel-format.

Da der er tale om ét mærke for både it-sikkerhed og ansvarlig brug af data, er det sandsynligt, at flere repræsentanter i virksomheden vil indgå i processen. Det er muligt at oprette flere personer til at besvare selvevalueringen.

Anmodning (1), indplacering og kriterier (2) samt selvevalueringen (3) er gratis!

Læs, hvordan selvevalueringen bruges, hvorfor det skaber værdi og få vejledning i processen.

4

Anmodning og betaling

Når alle kravene er besvaret med “ja”, kan virksomheden søge om at få tildelt D-mærket. Ved indsendelse af ansøgning vil virksomheden blive opkrævet betaling. Prisen afhænger af virksomhedsgruppe.

5

Tilsyn og kontrol

Når ansøgning er modtaget, går tilsyns- og kontrolprocessen i gang. Virksomheden skal, på baggrund af en liste som D-mærket sender, uploade dokumentation på, at den efterlever kravene. Læs, hvordan tilsyn fra D-mærket foregår.

6

Tildeling af
D-mærket

Hvis dokumentationen bliver godkendt vil virksomheden blive tildelt D-mærket i ét år fra datoen for tildeling. Ved gentildeling skal virksomheden gennemgå step 2-6 i processen igen.


Kontakt os

Vil du vide mere om D-mærket?

Skriv endelig til os, hvis du vil vide mere om D-mærkets kriterier, virksomhedsgrupper, proces eller lignende. Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

 

Hvorfor D-mærket?

D-mærket hjælper virksomheder med at styrke deres it-sikkerhed, beskytte følsomme data, overholde lovgivning, og opbygge tillid hos kunder og partnere.


Skip to content