Virksomhedsgrupper

D-mærket er relevant for alle typer af virksomheder

D-mærket tilpasses den enkelte virksomhed, så en mindre virksomhed f.eks. en låsesmed ikke skal leve op til de samme antal kriterier, som en stor it-virksomhed.

Antallet af kriterier, som en virksomhed skal leve op til, afhænger af virksomhedens størrelse, forretningsmodel, brug af data, it og dets indflydelse på mennesker.

D-mærket har nedenstående virksomhedsgrupper, der afspejler de risici og den kompleksitet, som virksomheden står overfor.

 


Hvilken gruppe tilhører din virksomhed?

Antallet af kriterier og krav som virksomheden skal leve op til afhænger af virksomhedsgruppen, men alle virksomheder skal som minimum leve op til kriterie 1, 2, 3 og 5.

 

Faktorer for indplacering i gruppe Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV
Antal ansatte (årsværk) 0-9 10-49 50-249 250+
Nettoomsætning (mio. DKK) 0-7,9 8-155,9 156-313 ≥ 313
Leverandør af software eller it-tjenester Nej Nej Ja Ja
Behandler særlige kategorier af personoplysninger (fx helbredsoplysninger, race, sexualitet) Nej Ja Ja Ja

Kontakt os

Vil du vide mere om D-mærket?

Skriv til os, hvis du vil vide mere om D-mærkets kriterier, virksomhedsgrupper, proces eller lignende. Vi vil meget gerne besvare dine spørgsmål.


Skip to content