Tilbage til oversigt
Artikel

Få hjælp til at blive D-mærket: Søg 50.000 kr. til rådgivning gennem SMV:Digital

Rådgivning hos D-mærket. 50.000 i tilskud igennem SMV:Digital

Tuesday d. 13. sept. 2022

Senest ændret den 06.02.2023

SMV:Digital-puljen ’Digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse’ er genåbnet. Det betyder, at SMV’er igen kan søge 50.000 kr. i tilskud til rådgivning gennem SMV:Digital og dermed få hjælp til at starte på, eller komme i mål med, D-mærket. Puljen lukker den 12. februar 2023, og tilskuddene tildeles efter først til mølle-princippet.

Brug D-mærkets selvevaluering til at afdække din virksomheds behov, når du skal ansøge

Når en virksomhed ønsker D-mærket og søger tilskud gennem SMV:Digital, skal det beskrives, hvad virksomheden specifikt har behov for rådgivning til, for at opnå D-mærket. Det kan din virksomhed finde ud af ved at gennemgå D-mærkets gratis selvevaluering.

Her besvarer virksomheden, om den lever op til D-mærkets krav. Det gøres ved at gennemgå selvevalueringen og besvare spørgsmålene, for herefter at have det fulde overblik over, hvad virksomheden allerede har styr på, og hvor der er brug for igangsætte tiltag.

Ud fra overblikket, kan virksomheden, i sin ansøgning til SMV:Digital, beskrive, hvad behovet er og søge om rådgivning til dette. Læs, hvordan ansøgningen til SMV:Digital skal laves her.

Få målrettet rådgivning gennem SMV:Digital

Det varierer meget, hvor langt virksomheder er, når det gælder digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Derfor kan virksomheder både søge tilskud til rådgivning, hvis de ønsker at påbegynde processen henimod D-mærket, men også, hvis de allerede er i gang, men ønsker rådgivning til at komme i mål med de sidste tiltag, for at leve op til D-mærkets krav.

Datacompagniet er en af de virksomheder, der findes på SMV:Digitals rådgiverliste. De hjælper blandt andet virksomheder med it-sikkerhedstiltag, som kan bidrage i processen henimod D-mærket:

”Vi har hjulpet flere virksomheder, som har fået tilskud fra SMV:Digital, med rådgivning, for at skabe et mere sikkert it-setup. Gennem dialog hjælper vi med at opnå indsigt og afklaring omkring it-sikkerhed. Allerede efter første rådgivermøde sker en positiv udvikling for kunderne. Virksomheden får viden og værktøjer, der gør dem handlekraftige til hurtigt at påbegynde implementeringen af relevante sikkerhedstiltag – tiltag som kan bidrage til at opnå D-mærket.” Thomas Larsen, Partner i datacompagniet.

Datacompagniet har selv D-mærket og kan, sammen med en række andre rådgivere, findes på listen over SMV:Digital-rådgivere her.

Bliv oprettet i D-mærkets selvevaluering

Virksomheder kan gratis bruge D-mærkets selvevalueringsværktøj, til at få overblik over udfordringer og nødvendige indsatsområder. Læs mere om, hvordan din virksomhed kommer i gang her.

Virksomheder bør fortsat styrke cybersikkerheden

Puljen åbnede for første gang den 17. marts 2022. Her opfordrede Regeringen og Erhvervsstyrelsen  virksomheder til at forbedre deres digitale sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse, for at virksomhederne kunne stå stærkere over for cyberangreb, og afsatte derfor en pulje på 50 mio. kr., til at hjælpe SMV’er. Opfordringen kom på baggrund af en anbefaling om at styrke cyberberedskabet fra Center for Cybersikkerhed. Det er denne pulje, der har været lukket over sommeren 2022, og som nu er genåbnet pr. 13. september 2022, med samme mål om at styrke cybersikkerheden i danske SMV’er. Puljen lukker den 12. februar 2023.


Kontakt os

Vil du vide mere eller oprettes i D-mærkets gratis selvevaluering?

Tag fat i os på kontakt@d-maerket.dk eller på +45 33 77 33 77, hvis du har sprøsgmål til, hvordan din virksomhed kan få hjælp til at blive D-mærket gennem rådgivning fra SMV:Digital.

Du kan også skrive til os på kontakt@d-maerket.dk og oplyse kontaktperson, e-mail, virksomhedsnavn og CVR-nummer, for at komme i gang med D-mærkets gratis selvevaluering med det samme.


Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Skip to content