Tilbage til oversigt
Artikel

Hjælp dine kunder med D-mærket: SMV’er kan søge 50.000 kr. til rådgivning

Rådgivning fra D-mærket og logo

Friday d. 15. juli 2022

Opdateret: 30.09.22

Regeringen og Erhvervsstyrelsen har afsat en pulje på 50 mio. kr., for at hjælpe SMV’er til at styrke deres digitale sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse. Du kan rådgive dine kunder, så de kan søge tilskud i SMV:Digital og blive klar til at ansøge om D-mærket. Puljen er åben.

Bliv D-mærket, så du bedre kan rådgive andre

Din virksomhed kan blive D-mærket og det kan dine kunder også. D-mærkets gratis selvevaluering kan bruges som værktøj, i din rådgivning, til at give dig og dine kunder overblik over udfordringer og nødvendige indsatsområder.

Læs, hvordan selvevalueringen giver overblik over nødvendige indsatsområder.

Første del af selvevalueringen, kan ses som gap-analyse, der har til formål at skabe overblik og identificere mangler i efterlevelsen af D-mærkets kriterier og krav. Det gøres ved at gennemgå selvevalueringen og besvare spørgsmålene, for herefter at have det fulde overblik over, hvad virksomheden allerede har styr på, og hvor der er brug for igangsætte tiltag.

Herefter igangsætter virksomheden de tiltag, der er nødvendige, for at leve op til D-mærkets kriterier og krav. Denne proces kan du hjælpe dine kunder med, så de kan blive klar til at gå i tilsyn hos D-mærket.

Læs, hvorfor rådgivervirksomheden sure’t ser det som en forretningsmulighed at blive D-mærket.

Når virksomheden lever op til D-mærkets kriterier og krav i selvevalueringen, kan den anmode om tilsyn fra D-mærket, som altid foregår i tæt dialog med virksomheden.

Hjælp dine kunder med at søge tilskud til rådgivning i D-mærket

Den 13. september 2022 genåbnede SMV:Digital-puljen i digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, hvor SMV’er kan søge 50.000 til rådgivning – heriblandt for at blive klar til D-mærket. Læs om puljen og hjælp dine kunder, med at forberede ansøgningen allerede nu.

Vil du rådgive SMV:Digital tilskudsmodtagere?

Hvis du ikke allerede er oprettet som godkendt rådgiver hos SMV:Digital, kan du læse mere om, hvordan du opretter et rådgiver-CV her.

D-mærkets rådgiverunivers

Du kan også besøge D-mærkets rådgiverunivers. Her finder du målrettede redskaber, der kan bruges til at styre og strukturere virksomheders proces henimod tildeling af D-mærket.


Book et opstartsmøde

Gratis online opstarts- eller sparringsmøde

Overvejer du eller dine kunder at gå i gang med D-mærket? Eller er I allerede i gang?

Book et 20 minutters online opstarts- eller sparringsmøde, ved at skrive til os. Vi ser frem til at snakke med dig.


Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Skip to content