Tilbage til oversigt
Artikel

Nye anbefalinger om styrket cyberberedskab er indeholdt i D-mærket

CFCS anbefalinger i D-mærkets kriterie 1-4. Styring, Awareness, Teknisk IT sikkerhed

Thursday d. 3. mar. 2022

På baggrund af situationen i Ukraine, anbefaler Center for Cybersikkerhed, at virksomheder styrker deres cyberberedskab med ti anbefalede tiltag. Tiltagene er indeholdt i D-mærkets kriterier, så virksomheder kan anvende D-mærkets selvevalueringsværktøj til at identificere indsatsområder, for at få styr på den grundlæggende cybersikkerhed.

Den 24. februar 2022 meddelte Center for Cybersikkerhed i en pressemeddelelse, at de anbefaler virksomheder at styrke deres cyberberedskab. I samme forbindelse offentliggjorde de en samlet oversigt over ti konkrete tiltag, som organisationer kan bruge til at identificere indsatsområder, for at få styr på den grundlæggende cybersikkerhed.

Tiltagene, som anbefales af Center for Cybersikkerhed, indgår i D-mærkets kriterie 1-4. Det er derfor relevant at bruge D-mærket som værktøj, når virksomheden skal finde ud af, hvad og hvordan de skal gøre i praksis. Tiltagene indgår i nedenstående af D-mærkets kriterier:

Virksomheder kan gratis bruge D-mærkets selvevalueringsværktøj

Det er gratis at få adgang og anvende D-mærkets selvevalueringsværktøj – virksomheden betaler først, når den ønsker at gå i tilsyn. D-mærket tilpasses den enkelte virksomhed, så antallet af kriterier, som en virksomhed skal leve op til, afhænger af virksomhedens størrelse, forretningsmodel, brug af data, it og dets indflydelse på mennesker. Virksomheden kan bruge D-mærkets selvevaluering til at få overblik over nødvendige indsatsområder. Se, hvordan din virksomhed får adgang og kommer i gang med D-mærket her.

Du kan også læse, hvordan Design- og papirstudiet ViSSEVASSE brugte D-mærket til at få styr på it-sikkerheden og de understøttende processer.

Få vejledning

Ønsker din virksomhed at starte processen henimod D-mærket, så er der hjælp at hente. På siden ’Vejledninger og materialer’ findes bl.a. guide til selvevalueringsværktøj, ordliste til D-mærkets kriterier, guide til hjælpemidler til dokumentation ifm. selvevaluering og tilsyn og mapping af D-mærkets kriterier til anerkendte rammeværker.


Skip to content