Tilbage til oversigt
Artikel

Nyt rådgiverunivers giver målrettede redskaber til at rådgive virksomheder i D-mærket

Visualisering af D-mærkets logo. Digital tryghed version

Tuesday d. 13. sept. 2022

Rådgiveruniverset er D-mærkets nye initiativ, der gør det nemmere at bistå virksomheder i processen henimod D-mærket. Bliv klogere på, hvad det indeholder, og hvordan det kan bruges.

Skal gøre det nemmere at rådgive i D-mærket

D-mærket har udviklet et rådgiverunivers, der skal gøre det nemmere at rådgive i D-mærket. Rådgiveruniverset indeholder redskaber, der kan bruges til at styre og strukturere virksomheders proces henimod tildeling af D-mærket, med udgangspunkt i de behov som rådgiveren afdækker, at virksomheden har i forbindelse med dokumentation af fx politikker, processer, risikostyring.

Redskaber til at leve op til D-mærkets specifikke dokumentationskrav

I første omgang indeholder rådgiveruniverset hjælp til metode og dokumentation, for at leve op til D-mærkets specifikke krav, med henblik på at forberede virksomheder på tilsyn fra D-mærket. Universet består blandt andet af skabeloner, vejledninger, salgsmateriale, eksempel på fast track forløb samt øvrige hjælpemidler.

”Vi har udviklet rådgiveruniverset, fordi vores erfaring er, at nogle virksomheder kan have ressourcemæssige udfordringer i forhold til grundlæggende dokumentation fx kortlægning af data og systemer, risikovurderinger og politikker. Det betyder ikke, at virksomhederne ikke har styr på det, men at beskrivelsen ikke er tilstrækkelig i forhold til at leve op til D-mærkets specifikke krav. Derfor har vi udviklet målrettede redskaber, som rådgivere, i samarbejde med virksomheden, kan bruge til at komme i mål med D-mærket.” Fie Sohn, Auditor og Digital Advisor, D-mærket.

Rådgiveruniverset udbygges løbende, og D-mærket tager derfor gerne imod input til nuværende og kommende materialer og redskaber.

Udover universet offentliggøres også snart en rådgiverportal i D-mærkets selvevalueringsværktøj, hvor rådgivere kan have et samlet overblik over sine kunders proces henimod D-mærket.

Relevant for rådgivere og deres kunder

Rådgiveruniverset er målrettet rådgivere, der allerede rådgiver, eller gerne vil rådgive, virksomheder i D-mærket.

Det offentliggøres den 29. september 2022 kl. 09.00-10.00 i forbindelse med nedenstående webinar.

Webinar for rådgivere d. 29.09.2022 kl. 09.00-10.00

På webinaret får du en grundig introduktion til rådgiveruniversets formål og format. Du bliver også klogere på rådgiveruniversets indhold, herunder skabeloner, vejledninger og salgsmateriale, og får et konkret bud på, hvordan et fast track-rådgivningsforløb, mellem rådgiver og virksomhed, kan stykkes sammen – step for step. 

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her: Webinar for rådgivere: Nyt rådgiverunivers giver målrettede redskaber til at rådgive virksomheder i D-mærket


Skip to content