Tilbage til oversigt
Artikel

Nu kan virksomheder i D-mærkets selvevalueringsværktøj tilknytte rådgivere

D-mærkets logo uden tekst under

Thursday d. 8. dec. 2022

D-mærkets nye rådgiverliste gør det nemmere, for virksomheder eller organisationer i D-mærkets selvevalueringsværktøj, at få overblik over rådgivere og tilknytte netop den rådgiver der ønskes.

For at gennemgå processen henimod D-mærket, skal virksomheder og organisationer registreres i D-mærkets digitale selvevalueringsværktøj. I denne proces ønsker nogle virksomheder og organisationer at gøre brug af en ekstern rådgiver til at få vejledning – og derfor kan virksomheder og organisationer nu tilknytte rådgivere og give dem adgang til deres selvevaluering.

Formålet er at give virksomheder og organisationer overblik over rådgivere samt mulighed for at tilknytte netop den rådgiver, der ønskes til at bistå i processen henimod D-mærket. Derudover kan det bidrage til at strukturere processen mellem rådgiver og virksomhed, hvis virksomheden har fået tilskud til rådgivning gennem fx SMV:Digital.

Selve processen henimod D-mærket afklares individuelt mellem virksomheden eller organisationen og rådgiveren, men det er muligt at finde anbefalinger til organisering af arbejdet med D-mærket her.  

Anbefalinger inden du tilknytter en rådgiver

Inden du tilknytter en rådgiver, eller anmoder om at få oprettet en rådgiver, i D-mærkets selvevalueringsværktøj, anbefales det, at du først kontakter den rådgiver, som du ønsker, skal hjælpe dig med processen henimod D-mærket.

Det kan være en god idé bl.a. at have følgende aftalt på forhånd:

  • Hvad du ønsker rådgivning i
  • Forventninger til rådgivningsprocessen
  • Hvornår processen igangsættes
  • Bemanding og hvem der gør hvad
  • Tidsperioden for rådgivningen
  • Om det er en del af et SMV:Digital-forløb
  • Pris og ressourcer

Hvis du ønsker at oprette en rådgiver, der allerede eksisterer på rådgiverlisten kan du finde kontaktinformationerne på rådgiverlisten.

Hvordan tilknytter din virksomhed eller organisation en rådgiver?

Det er valgfrit at tilknytte en rådgiver, men for at kunne gøre det, skal din bruger have administratorrettigheder i D-mærkets selvevalueringsværktøj. Du kan både tilknytte en eksisterende rådgiver fra rådgiverlisten i D-mærkets selvevalueringværktøj, men du kan også anmode om at få oprettet en rådgiver, hvis rådgiveren ikke allerede fremgår af D-mærkets rådgiverliste.

I denne vejledning til tilknytning af rådgiver i D-mærkets selvevalueringsværktøj kan du se, hvordan du tilknytter en eksisterende eller ny rådgiver til din virksomheds selvevaluering.


Kontakt os

Vil du vide mere?

Tag fat i os på kontakt@d-maerket.dk eller på +45 33 77 33 77, hvis du har sprøsgmål til D-mærkets rådgiverliste.


Processen

1

Registrering

2

Indplacering og kriterier

3

Selvevaluering

4

Anmodning og betaling

5

Tilsyn og kontrol

6

Tildeling af D-mærket


Skip to content